GIỚI THIỆU fine japan

FINE JAPAN  là một Tập đoàn dinh dưỡng sản xuất, nghiên cứu và phát triển thục phẩm bảo vệ sức khỏe hơn 45 năm qua. Sản phẩm của Fine Japan từ nghiên cứu, sản xuất, kiểm tra, tất cả đều được thực hiện trong hệ thống nhà máy hiện đại và được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. 

“Đẹp hơn và khỏe mạnh hơn” là khẩu hiệu kể từ khi thành lập Fine Nhật Bản từ năm 1974. Mục tiêu của File Japan trong sản xuất sản phẩm và giúp cho cuộc sống của khách hàng và xã hội tốt đẹp hơn.

FINE JAPAN hiện có 03 nhà máy sản xuất tại Nhật Bản và 04 chi nhánh tại Mỹ – Trung Quốc – Hồng Kông và Việt Nam.